Padlfyrddio

paddleboarding

Sesiynnau hanner diwrnod o ymgyfarwyddo, padlo a hwyl a sbri (tua 2 awr)

Half day sessions of familiarisation, paddling and fun and games (approx 2 hours)

£40

yr un

per person

  • Cynnig teulu 2+1 -

Un oedolyn am ddim hefo dau o dan 16 pris llawn

NEU

Un dan 16 am ddim hefo dau oedolyn pris llawn

  • 2+1 Family deal -

One free adult place with two full price under 16s

OR

One free under 16 with two full paying adults

Gweithgaredd sy'n addas i ystod eang o oedrannau a gallu, lle mae'r gallu i sefyll i fyny ar dir sych a rhywfaint o gydbwysedd yn help os am allu sefyll ar y bwrdd, ond sydd ddim yn angenrheidiol yn angenrheidiol er mwyn cael hwyl!

An activity that is accessible to a wide range of ages and abilities, where the ability to stand up on dry land and some sense of balance helps if you want to stand up on a board, but is not necesserily necessary in order to have fun!

Mwy o Badlo - More Paddling

Mae yn syniad da cymryd rhan mewn sesiwn hanner diwrnod gyntaf i gael dalld y dalltings, ond os am brofiad pellach gallwn wario diwrnod hirach yn mynd i grwydro, gwario diwrnod ar y bwrdd, neu yn edrych yn fanylach ar dechneg padlo. Gallwn deilwrio y diwrnod i geisio cwrdd a'ch gofynion penodol chi.

It is a good idea to take part in a half day session first to see how you get on, but if you're after a fuller experience we can spend a longer day going on a bit more of a journey, spending the day on the board, or looking in a bit more detail at your paddling technique.

o

from

£60

yr un

per person