Cerdded Mynyddoedd

Mountain Walking

Diwrnod i'w fwynhau ar fynydd neu fynyddoedd Gogledd Orllewin Cymru - Eryri a mwy.

A day of enjoyment in the mountains of North West Wales - Eryri and beyond.

o from

£30

Grwpiau bychain yw'r ffordd orau! Mae'r strwythr prisio wedi ei gynllunio i gesio cynnig gwerth am arian i grwpiau, ond i hyrwyddo trefnu grwpiau bychain sy'n rhoi gwell profiad, yn tarfu llai ar yr amgylchedd a'r lleoliad, ac lleihau baich ar adnoddau lleol.

Small groups are the way forward! The picing structure is designed to try to offer good value for money for small groups, but to incentivise smaller groups that offer a better experience, have less impact on the environments and venues visited, and reduce local burdens on resources.

1-2

Cost cychwynnol yn unig £100

Base cost only £100

3-6

£20 yr un ychwanegol ar ben ar ben cost i ddau (gweler isod).

£20 each on top of cost for two (see below).

7-10

Cost yn cynyddu yn raddol ar gyfer grwpiau mwy (gweler isod).

Incrementally increasing cost for larger groups (see below).

1 person £100 £100

2 berson/people £100 £50 yr un/per person

3 person/people £120 £40 yr un/per person

4 person/people £140 £35 yr un/per person

5 person/people £160 £32 yr un/per person

6 person/people £180 £30 yr un/ per person

7 person/people £280 £40 yr un/per person

8 person/people £400 £50 yr un/per person

9 person/people £540 £60 yr un/per person

10 person/people £700 £70 yr un/per person

Bydd angen rhywfaint o ffitrwydd corfforol i gyrraedd rhai o'r copaon mwyaf, ond gallwn ddewis lleoliad addas am brofiad llawn yn y mynyddoedd os wnewch chi esbonio yn glir eich gofynion personol chi. Bydd angen offer eich hun i gymryd rhan yn y diwrnodau yma (does dim angen llawer offer arbenigol, dim cymaint a sydd i'w weld gan rhai yn y mynyddoedd, ond ella mymryn yn fwy na mae eraill yn ei ddewis), ond gallwn gynnig cymorth ar be fydd ei angen o flaen llaw, a lle y bydd offer llai arbenigol yn gwneud y tro yn iawn.


Some degree of physical fitness is required to reach some of the higher summits in the area, but we can choose appropriate locations for a full mountain experience if you fully explain your own personal needs. You will need your own equipment to tak e part in this activity (there is no need for much in the way of specialist equipment, certainly not as much as seen often in the mountains, but maybe a bit more than others chose to carry), but we can advise as to what is required beforehand, and where less specialist equipment will be suitable.