Arforgampau

Coasteering

Sesiynnau hanner diwrnod o ddringo, nofio, neidio a darganfod ar hyd yr arfordir.

Half day sessions of climbing, swimming, jumping and exploring along the coast.

£40

yr un

per person

  • Cynnig teulu 2+1 -

Un oedolyn am ddim hefo dau o dan 16 pris llawn

NEU

Un dan 16 am ddim hefo dau oedolyn pris llawn

  • 2+1 Family deal -

One free adult place with two full price under 16s

OR

One free under 16 with two full paying adults

Gweithgaredd anturus a chorfforol sydd angen rhywfaint o allu nofio i'w fwynhau 12 oed+ ar gyfer sesiynnau agored. Dros 8 oed i grwpiau/teulu cyfan (efallai bydd angen addasu'r gweithgaredd ar gyfer y rhai lleiaf).

An adventurous and physical activity that requires some swimming ability 12 years old + on open sessions. Over 8 years old for ful group/family bookings (activity may need apropriate adjustments for the little ones).